Esou fannt Dir eis

Ob zu Fouss, mam Auto oder Bus –
de Wee bei eis ass ëmmer liicht ze fannen.
Constanca Trier Konstantinstraße 24 54290 Trier

Zu Fouss

Eist Geschäft ass kamoud z’erreechen;
et läit an direkter Noperschaft zur Foussgängerzon.
Mir si liicht ze fannen: tëscht der Konstantin-Basilika an dem “Kornmarkt” am Tréierer Stadkär.

Mam Auto

Fuert kamoud bis bal virun eis Dier.

Mir leie just e puer Schrëtt aus der Foussgängerzon eraus. Dir kënnt also ouni Problem mam Auto kommen an Ären Auto am Parkhaus Konstantin loossen – ganz ouni Stress.

De Wee plangen